Työkuormituksen arviointia

Työkuormituksen arviointia

Jos työn kuormittavuus huolestuttaa jonkun yksilön tai työryhmän osalta, tai liiallinen kuormitus tuntuu olevan koko työyhteisön ongelma, on paikallaan laatia tilanteesta asiantuntijan avulla selvitys. Mikä työssä kuormittaa liikaa, ja miten tilannetta voidaan parantaa?

Kuunnellen toteuttaa haastatteluihin ja kyselyihin perustuvia selvityksiä yksilö- ja yhteisötason psykososiaalisesta kuormittuneisuudesta. Kuunnellen-psykologin asiantuntijuus perustuu uuteen tutkimustietoon ja lainsäädännön tuntemukseen sekä kokemukseen erilaisten haastattelu- ja kyselymenetelmien käytöstä.