Ongelmatilanteiden selvityksiä

Ongelmatilanteiden selvityksiä

Kun työyhteisössä on sujuvaa työn tekemistä ja yhteistyötä haittaava tilanne, on työnantajalla lakisääteinen velvollisuus ryhtyä sitä selvittäviin toimiin. Ulkopuolisen asiantuntijan näkökulma ja toimenpide-ehdotukset johdolle auttavat työyhteisön toimintakyvyn palauttamisessa.

Selvitykset perustuvat yksilö- ja ryhmähaastatteluihin ja mahdollisesti niitä täydentäviin kyselyihin. Tilanteita selvitettäessä lähestymistapa on tasapuolinen, rakentava ja kehittämissuuntautunut.