Etusivu

Kuunnellen tarjoaa…

organisaatiopsykologisia palveluita yritys- ja yhteisöasiakkaille. Palvelut tukevat työhyvinvointia, auttavat luomaan työn iloa ja innovatiivisuutta. Ne innostavat hyvään esimiestyöhön ja toimivaan johtamiseen.

Olen Kuunnellen-yrittäjä, psykologi Leena-Maija Lauttio. Sovellan tuoretta työelämätutkimusta, esitän asiat arkisesti ja puhuttelevasti – vain ymmärretty ja koskettava viesti muuttaa toimintaa. Kysyn ja kuuntelen, jotta yhdessä pohtien oivallamme uutta.

Minua kiinnostaa johtajuuden kehittäminen. Oikeudenmukainen johtaminen luo perustan koko työyhteisön hyvinvoinnille ja tehokkaalle toiminnalle.

Viisaasta johtamisesta 70 % on kuuntelemista ja kuullun ymmärtämistä; puhumista on 20 %, tekemistä 10 %. Kohtaamme toisen ihmisen kuunnellen häntä. Kun pysähtyy kuuntelemaan, kuulee enemmän, näkee tarkemmin ja ymmärtää paremmin.